UITGANGSPUNTEN

HIERONDER DE UITGANGSPUNTEN, MET MOGELIJKE OPLOSSING, DIE DE POLITIEK WERELDWIJD HANTEERT.

LEIDINGGEVEND

STUREND

MANAGEN

EIGEN CHAOS OPRUIMEN

OPLOSSING

DIENSTBAARHEID