4 PIJLERS NEW WORLD ONLINE

DE VIER PIJLERS VAN NWO ZIJN HIERONDER UITGEWERKT.

IN DE OGEN VAN KROES ADVIES ORGAAN BESTAAT HET SYSTEEM OP ONZE PLANEET HOOFDZAKELIJK UIT ONDERSTAANDE ELEMENTEN.

HET IS EEN KWESTIE VAN PERSPECTIEF OM VAN BEWUSTZIJN TE VERANDEREN. SAMEN KUNNEN WIJ DE MACHINE OP AARDE VERANDEREN!

NIEUW /-BETAALD-/ VOETBAL-SYSTEEM

EEN NIEUW SYSTEEM IN DE MARKT ZETTEN, BETEKENT ZOVEEL ALS HET OUDE SYSTEEM VERVANGEN.

ECHTER DAT MOETEN WIJ ALS SAMENLEVING SAMEN GAAN DOEN.

ER ZIJN TEVEEL EXCESSEN IN DE SAMENLEVING, ZOALS ARMOEDE, VLUCHTELINGEN EN OORLOG.

DE OORZAKEN ZIJN BEKEND. DE VRAAG IS ALLEEN OF DE AARDE EN HAAR BEWONERS VAN BEWUSTZIJN WIL VERANDEREN. DIT, OM EEN VEILIGE TOEKOMST VOOR DE NIEUWE GENERATIES TE VERZEKEREN.

HET GAAT TE VER OM TE VERONDERSTELLEN DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE EXCESSEN. EN TOCH ZIJN WIJ ALLEN TEZAMEN WÉL EINDVERANTWOORDELIJK.

HOE NU VERDER?

GEWOON VERDER LEVEN. 

WAT DE AFGELOPEN 300 JAAR IS OPGEBOUWD KAN NIET ZOMAAR VERANDERD WORDEN.

ECHTER GROEI VAN BEWUSTZIJN, WIJ ZIJN AL OP DE MAAN GEWEEST, DOET ONS OOK BESEFFEN DAT WIJ GEZOND MET DE AARDE EN ONZE MEDEBEWONERS MOETEN OMGAAN.

ZOWEL VOOR MENS ALS DIER.

 

TOT NEW WORLD ONLINE