MACHINE

OP AARDE LEVEN WIJ ALS MENSHEID IN EEN SYSTEEM. DIT SYSTEEM IS GEORDEND. DE VERENIGDE NATIES IS ALS ORGANISME LEIDEND VOOR VEEL LANDEN.

ELK LAND KENT ZIJN EIGEN SYSTEEM. DIT SYSTEEM IS OOK WEL EEN MACHINE.

KROES ADVIES ORGAAN IS VOORNEMENS EEN NIEUW SYSTEEM TE INTRODUCEREN. HIERBIJ HOORT OOK NIEUWE REGELGEVING. ELKE MACHINE HEEFT ZIJN EIGEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

VANDAAR EEN NIEUW SYSTEEM, VOOR DIT MILLENNIUM. MET NIEUWE REGELGEVING DIE MEER PAST BIJ DE KOMENDE HONDERDEN JAREN.

VANDAAR EEN NIEUWE GRONDWET. EEN NIEUW INSTRUCTIEBOEKJE!

TOT NEW WORLD ONLINE

Nederland

IN NEDERLAND IS HET MOGELIJK DE GRONDWET TE HERZIEN.

DAN MOET DEZE WET TWEE KEER DOOR DE EERSTE KAMER, MET EEN TUSSENTIJDSE ONTBINDING VAN DE TWEEDE KAMER! 

ECHT DEMOCRATISCH IS DIT NIET.

TOCH HECHT KROES ADVIES ORGAAN ER WAARDE AAN DAT ER POGINGEN GEDAAN WORDEN TOT HERZIENINGEN.

IN 2035, OVER 14 JAAR, IS EEN DATUM GEPRIKT ALS MIJLPAAL.

ER MOET NOG VEEL WATER DOOR DE ZEE LOPEN VOORDAT ER BEWEGING IN HET NIEUWE DENKEN ZAL ONTSTAAN.

TOCH IS HET VAN BELANG VOOR DE KOMENDE HONDERDEN JAREN, DAT ER EEN BEGIN GEMAAKT WORDT.

TOT NEW WORLD ONLINE

GRONDWET

EEN BEGIN MAKEN MET EEN NIEUWE GRONDWET IS NIET GEMAKKELIJK.

ER MOET EEN OF 1 GOED FUNDAMENT ZIJN.

DE NEDERLANDSE GRONDWET IS AAN HERZIENING TOE OMDAT ER TEVEEL GESLEUTELD IS DE AFGELOPEN EEUW. NOODZAKELIJKERWIJS WELISWAAR.

HET MAG EENVOUDIGER:

1) HEB GOD LIEF

2 HEB JE NAASTE LIEF ZOALS JEZELF (ANDERS TERUG NAAR REGEL 1)

3) EERLIJKE BROODWINNING

BIJ REGEL DRIE GAAT HET MIS. WAT IS EERLIJK?

VAAK GAAT HET WERELDWIJD TEN KOSTE VAN DE NAASTE (REGEL 2).

VOOR NEW WORLD ONLINE GAAT EERLIJKE BROODWINNING OP ALS GEVOLG VAN HET VOLGEN VAN REGEL 1+2.

WIJ DENKEN DAN OOK DAT ER EEN NIEUWE MACHINE ONTWORPEN MOET WORDEN, MET NIEUWE REGELGEVING.

DEZE NIEUWE MACHINE IS GEBASEERD OP DRIE FUNDAMENTEN:

A) POLITIEK

B) ECONOMIE

C) RELIGIE

PUNT D) MILIEU KOMT VANZELF GOED ALS DE ECONOMISCHE MACHINE, DIE ERNSTIG VEROUDERD IS , HERSTELD IS.

TOT NEW WORLD ONLINE