religie

Wetenschap en religie kunnen in de visie van New World Online uitstekend zichtbaar samengaan.

Wonderen, zoals het HIGGS_DEELTJE, zijn voorspeld.

bijlage wikipedia voor uitleg HIGGS

 

 

Religie is geloof in het Verleden om mensen uit het lijden te (ver)lossen, soms uit onmacht soms uit diep innerlijk weten.

Voor Kroes Advies Orgaan, J.W.M. Kroes is het dieper dan dit.

 

Indien Geloof en Wetenschap tegenover elkaar staan en toch met behulp van Higgsdeeltje verbonden zijn geweest in 2012, dan is de derde stroming:

 

karma

 

Het is ook wel G W K. Een Geloof, Wetenschap en Karma stroming.

Met karma is de ziel leidend, dus niet God. Dit is in Geloof vaak niet mogelijk.

 

Het thema Religie is bewust persoonlijk, omdat elke leerling van God een individuele taakopdracht in het leven, ofwel klaslokaal aarde heeft om zijn of haar lessen te doorgronden.

Voor New World Online is het mogelijk om ook eerder levensjaren in het klaslokaal Aarde, ofwel voorgaande levenschooljaren te herinneren. Deze zitten in de Ziel opgeslagen. Met andere woorden, een curriculum Vitae van vorig levens.

Wij zijn nietige wezens, in een lichaam: het licht in uw lich(T)aam, is de Ziel. Door onwetendheid leert u de basisbeginselen van liefde, geleidt door de Ziel. Deze ziel is onbekend bij velen, waardoor de samenleving niet klaar stond voor nieuwe openbaringen. Tot slot een leven is slechts een komma van de ziel, die ook op zijn of haar beurt een komma is van een nieuw nog veel hoger Bewustzijn,

de conclusie kan zijn dat de mens op Aarde,

dat een klaslokaal is symbolisch,

een klein kind van God is!

soul

HOME