bewustzijn of zijn wij Bewust ?

Ten opzichte van de ziel, zijn wij mensen met ons gedrag van oorlog en primitieve overlevingsdrang, normaal mens. Kunt u zich voorstellen dat vanuit het gezichtspunt van de ziel, u gewoon een mens bent zoals wij naar dieren kijken ?