Financien

Kroes Advies Orgaan is een eenmanszaak. De begroting is opgesteld met behulp van de prognose voor de komende 5 jaren.

New World Online

Kroes Advies Orgaan is en een projectenkantoor en een Vereniging in oprichting.

De projecten die als producten in de markt gezet zullen worden kosten in het eerste jaar € 7.500,= .

In 2017, is de basis gegroeid dat er vertrouwen voor de Toekomst is en de projecten geleidelijk en gefaseerd geintroduceerd zullen worden!