NEW WORLD ONLINE

(POLITIEKE PARTIJ)

 

Enkele Thema´s die een speerpunt vormen (zaadje leggen)

  • Nieuwe Grondwet
  • 1 Wereldregering, 1 Muntsoort, 1 Milieudefensie
  • WERELDVREDE

EIND JAREN 20 DEZE EEUW IS DE BEDOELING DAT ER EEN NIEUWE POLITIEKE BEWEGING BEKEND IS IN NEDERLAND (EN OVER DE GRENZEN).

DOELSTELLING IS OM MEER DRAAGVLAK TE CREËREN VOOR EEN NIEUWE GRONDWET.

DIT KLINKT HOOGDRAVEND, ECHTER ALS MENSHEID MOETEN DE STATUTEN VAN EEN VERENIGING OOK WELEENS HERZIEN WORDEN, UP TO DATE WORDEN GEMAAKT.

OP AARDE LEVEN WIJ GEZAMENLIJK BINNEN DE VERENIGDE NATIES

P.E.R.M. systeem

Voorts is het van Belang om te constateren dat het economisch model verouderd is.

Armoede, vluchtelingen en oorlog zijn gevolgen van dit systeem.

Natuurlijk weet Kroes Advies Orgaan dat dit economisch systeem, gebaseerd op Macht (en dit weer obv geld) niet 1,2,3 veranderd is.

Toch is P.E.R.M. het nieuwe model dat New World Online in de Markt of Samenleving probeert te positioneren.

Dit zal op Weerstand stuiten.

WAARDEN

De Waarden die bij het nieuw te vormen politieke beweging horen, zijn als volgt:

  • Heb God lief
  • Heb je ouders (Naaste) lief; anders terug naar regel 1
  • Eerlijke Broodwinning; dit volgt automatisch op regel 1 + 2

Natuurlijk is dit een AANZET,

het heeft tijd nodig om 

dit Nieuwe Denken

in de Samenleving

te plaatsen

Tot New World Online

Tot New World Online