HALK-project

2034

Halk betekent zoiets als VOLK.

De bedoeling is om op lange termijn, eventueel een concert geven.

Deze moet leiden naar verbroedering en uitdragen van een NIEUW Bewustzijn.

Wij zijn allemaal samen verantwoordelijk voor onze thuisplaneet. Laten wij er samen ook goed voor (gaan) zorgen. 

een muziekale omlijsting dus van New World Online