FINANCIEN

VIA DEZE PAGINA KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET WEL EN WEE OP FINANCIEEL GEBIED VAN NEW WORLD ONLINE.

NEW WORLD ONLINE TRACHT TRANSPARANT TE BLIJVEN.

ZO DUS OOK MET BETREKKING TOT ONZE FINANCIEN.

GRONINGEN, JULI ´21