MANAGEN

MANAGEN IS NIETS ANDERS DAN IETS VOOR ELKAAR KRIJGEN.

HETZIJ VOOR EEN ANDER, HETZIJ VOOR U ZELF.

KROES ADVIES ORGAAN PROBEERT AAN DE HAND VAN DE WEBKRANT NEW WORLD ONLINE U MEE TE NEMEN IN DE VISIE OP AARDE.

LET WEL: MIJN VISIE!

UW VISIE KAN ANDERS ZIJN.

IN DE WEBKRANT WORDT AAN DE HAND VAN DRIE THEMA’S UITGELEGD HOE DE AARDE FUNCTIONEERT MET HAAR MENSHEID.

MET EEN VRAAGTEKEN.

WANT HET IS OOK MAAR EEN SUBJECTIEVE WAARNEMING DIE VANUIT HOGERE DIMENSIES WELEENS HEEL ANDERS KAN ZIJN.

DE THEMA’S WORDEN AAN DE HAND VAN DRIE VOETBALLEN UITGELEGD:

ACHTEREENVOLGENS ZIJN DIT :

1 KLIMAAT

2 ECONOMIE

3 PANDEMIE

OF HET NU EEN KAPITALISTISCH, COMMUNISTISCH OF SOCIAAL SYSTEEM (TACTIEK) GESPEELD WORDT HANGT AF WAAR U WOONT.

TOCH ZIT ER SAMENHANG IN HET LEVENSSPEL

 

TOT NEW WORLD ONLINE