Vervolg Karma

Dankzij een behandeling door de kliniek in Assen is mijn Karma uitgewerkt.

Er was verschil van inzicht over het motief van het delict.

God is Verantwoordelijk voor ons Allen

Toch bleef er respect voor elkaars gedachtegoed. Ik was kwaad vanwege onbegrip.

Persoonlijk is het voor mensen die een hoger Bewustzijn uitdragen, heel erg aannemelijk dat mensen die hier niet bewust van zijn, of niet bewust mee omgaan het als een Waan opvatten.

De onkunde en onmacht die ik ervaarde van het personeel dreef mij soms tot onmacht.

Daar ging het ook om. In vorige incarnaties had ik veel met macht te maken gehad en nu kreeg ik te maken met ONMACHT.

 

Gelukkig kan ik erom lachen. Het is een mooi proces om karma uit te werken. Vooral als je niet zoveel te vrezen hebt. Karma is het in balans brengen van onevenwichtigheden in de gedachtenwereld en gevoelswereld.

De 5 G’s is een bekend instrument van de behandelaren. De Gebeurtenis (de eerste G) lag bij mij in vorig levens. De oorzaken althans. In dit leven was de gebeurtenis heftig dat Marco verongelukte. Zelfmoordgedachten. Dit wilde ik niet ervaren en ik ging gewoon door met leven totdat de stalkingzaak in mijn leven kwam. De oorzaak en bevestiging van mijn karma kwam aan het licht.

Ik was ‘ziek’ geworden door een doodschop van mw. van H. In een vorig of eerder leven.

Dus ik was ziek geworden na het overlijden van M. en het was een reactie dat ik heftige zelfmoordgedachten ontving in mijn geest. Hier wilde ik niet verantwoordelijk voor zijn.

Achteraf was het een Wake-Up Call van mijn ziel. Ik had als M.A. zelfmoord gepleegd en nu moest ik hier niet naar handelen. Dus uitzieken. De oorzaak van dit eerder leven kwam in dit leven opnieuw in de aandacht van mijn zielswereld.

 

Zo, genoeg inhoudelijke informatie.

T.z.t. komt er meer informatie en duidelijkheid waarom karma in de toekomst voor iedereen mogelijk is om uit te werken. De GGZ is hier niet klaar voor. Omdat de Wetenschap onvoldoende mensen kent die karma als bewustzijn, uitwerken.

 

Vervolg Karma