Plus staat voor Projecten die door Kroes Advies Orgaan, als merk New World Online, in de markt gezet zullen worden.

Natuurlijk kan het wishful thinking zijn, maar er is een basis en er is leiderschap.

Met Leiderschap wordt bedoeld, Visie en ondernemerschap. Met behulp van de Webkrant new world online wordt het beleid uiteengezet en de visie vanzelf Duidelijk.

Natuurlijk is geld een smeermiddel, maar wij hebben de overtuiging en in combinatie met geloof in eigen Kracht dat de projectresultaat(en) gemanifesteerd zullen worden.

Tot New World Online